به سلسلۀ آموزش های علمی و آگاهی از آخرین دست آوردهای علمی در بخش قابلگی برای محصلان انستیتوت علوم صحی کهشکان شرق روز پنجشنبه مؤرخ 27/11/1401 دومین جلسۀ آنلاین این برنامه توسط خانم جولیا هیتمن متخصص بخش قابلگی از کشور آلمان برگزار گردید.
عمده ترین مسایل مطرح شده در این ویدیو کنفرانس بر محوریت مسایل ذیل باز گو و برای محصلان به معرفی گذاشته شد.
1- وظایف یک قابله در برابر مریض ولادی
2- چگونگی استفاده از ابزار و آلات موجوده
3- خطرات دوران بارداری در( زمان ولادت وبعد از ولادت)
این برنامه با استقبال بی نظیر محصلان مواجه شده و بر ادامه ی روند برگزاری آن از سوی انستیتوت علوم صحی کهکشان شرق توسط شان تاکید صورت گرفت.
#کهکشان_شرق تلاشی پایدار برای توسعه

singlepost-ic نویسنده admin دسته: علمی , کنفرانس ها